Felső-dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása

I. ütem /KEHOP-1.3.0-15-2016-00013/

Köszöntő

Szigetköz igazi szépségét a Duna és a vele párhuzamosan húzódó szövevényes mellékágrendszer adja. A mellékágrendszerekkel változatosan behálózott hullámtéri területeken gyönyörű szigetvilág található, természetvédelmi szempontból is védendő, rendkívül értékes növény- és állatvilággal.

A Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízvédelmi helyzetét a klímaváltozás hatásai miatt is fokozott gonddal kell kezelnünk. A Duna folyam hullámtere jelentős szerepet tölt be a folyó árvízi vízszállításában. A Szigetköz mentett oldali területeire vonatkozó árvízi biztonság megőrzése, és lehetőségeink szerinti növelése a feladatunk!

A tárgyi fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotainak a további javítása. A korábban kiépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer alapvetően jól működik. A tárgyi projekt lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető-képességének további fejlesztését, és a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását.

A fejlesztés során az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak átalakítása történik meg, elsősorban ökológiai szempontból az Európai Unió Víz keretirányelvének is megfelelően, illetve ahol ez lehetséges a vízi járművek részére is. Megvalósul továbbá az árvízlevezető képesség javítása, vizes élőhelyek rehabilitációja és vízrajzi állomások fejlesztése. A tervezett beavatkozások 7 települést: Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót fogják érinteni. Ezeken a településeken összesen 9313 fő él. A projekt NATURA 2000 természetvédelmi területen valósul meg.

A mellékágrendszerben lévő műtárgyak átalakításának köszönhetően az árvízlevezető képesség nő, valamint a főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolata is kedvezőbbé válik.

A vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 11.500 hektár. A vízrendszer stabilitásával lehetőség nyílik a komplex hasznosítások tervezésére is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a mezőgazdasági, a hajózási és egyéb célok megvalósítását.

Németh József
igazgató
Észak-dunántúli Vízügyi igazgatóság