Felső-dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása

I. ütem /KEHOP-1.3.0-15-2016-00013/

Projektről

Felső-dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem (KEHOP-1.3.0-15-2016-00013)

A projekt ismertetése

Szigetköz igazi szépségét a Duna és a vele párhuzamosan húzódó szövevényes mellékágrendszer adja. A mellékágrendszerekkel változatosan behálózott hullámtéri területeken gyönyörű szigetvilág alakult ki, természetvédelmi szempontból is védendő, rendkívül értékes növény- és állatvilággal.

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I.ütem” című projekt európai uniós támogatás igénybevételével valósul meg a KEHOP 1.3.0. konstrukció keretében. A beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben.

A projekt beruházója az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban ÉDUVIZIG) által alkotott konzorcium. A konzorcium vezetője és egyben a projekt engedélyese az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása. A korábban kiépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer alapvetően jól működik. A tárgyi projekt lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető-képességének a fejlesztését, és a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását.

A projekt NATURA 2000 természetvédelmi területen valósul meg.

A fejlesztés során az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, a műtárgyainak az átalakítása történik meg, elsősorban ökológiai szempontból az Európai Unió Víz keretirányelvének is megfelelően, illetve ahol ez lehetséges a vízi járművek részére is. Megvalósul továbbá az árvízlevezető képesség javítása és a vizes élőhelyek rehabilitációja, valamint vízrajzi állomások fejlesztése. A tervezett beavatkozások 7 települést, Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót fogják érinteni. Ezeken a településeken összesen 9313 fő él.

A projekt keretében megvalósítandó beavatkozások:

A vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 11.500 hektár. A vízrendszer árvízi biztonságának a növelésével lehetőség nyílik további komplex hasznosítások tervezésére is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a mezőgazdasági, a hajózási és egyéb célok megvalósítását.